Hotel Terminus in Stockholm

Sök lediga rum

rum från

SEK 1752 .00

Kontakt direkt

08-4401670

En spännande hotellhistoria

Redan på 1600-talet var tomten Uggleborg bebyggd med ett trähus. En stor trädgård sluttade ner mot Klara Sjö, vilken då täckte hela nedre delen av Vasagatan mot Tegelbacken.

I juni 1751 härjade en våldsam brand, som förstörde inte bara byggnaderna utan även intilliggande Klara Kyrka. Efter branden uppfördes här ett två vånings stenhus med fasaden mot Klara Vattugränd. Huset byggdes till i etapper och fick i huvudsak sin nuvarande utformning mot Vasagatan 1884. Det beboddes delvis av ägarna och gick i arv inom olika släkter. Fasaden pryds av ätten Sparres vapen.

1908-1909 byggdes fastigheten om från patricierhus till hotell och en femte våning tillkom. Hotellet hade från början 83 rum. Under 1930- 40- och 50- talen moderniserades hotellet successivt. Toaletter installerades i de flesta rummen samt bad och dusch i en del.

Under 1970 - och 80 talen kunde antalet hotellrum utökas till nuvarande 155 genom på- och tillbyggnad av fastigheten. Den gamla hotellmatsalen omvandlades till hotellrum och restaurangverksamheten flyttade ned till mer ändamålsenliga lokaler i gatuplanet. 

Clara kyrka snett bakom Hotel Terminus grundlades redan 1289 och är en av Stockholms äldsta kyrkor. Carl Michael Bellmans minnesten finns på kyrkogården.

I över hundra år har Hotel Terminus varit som ett hem för både affärsresenärer och turister en lugn och trivsam atmosfär för återhämtning och vila mitt i staden Stockholms brus.

Hotellet ägs och drivs av arvingar till samma familj som förvärvade det 1923.

History of Hotel Terminus in Stockholm Historia Kasper